Powstanie droga, która połączy ul. Kapelanka z Zawiłą

Skrzyżowanie ul. Brożka z Kapelanka i Grota-Roweckiego fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Za blisko 1,3 mln złotych francuska firma Safege, na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, ma opracować projekt budowy ulicy 8 Pułku Ułanów i zdobyć wymagane prawem pozwolenia.

– Ten pierwszy etap spółka ma zrealizować do końca listopada. Oczekujemy, że do marca przyszłego roku będziemy mieli zezwolenia na realizację inwestycji drogowych – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W ramach prac projektanci muszą też przeprowadzić odwierty i sondowania geologiczne, które pozwolą na dokładne sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych. Te prace są na ukończeniu. Ponadto wykonawca sporządza materiały geodezyjne, które posłużą do opracowania projektu wyznaczenia granicy pasa drogowego.

2,7 km nowej drogi

Całość inwestycji została podzielona na cztery odcinki, które mają stać się drogą łączącą ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka/Brożka/Grota-Roweckiego. Pierwszy odcinek zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Zawiłą i będzie przebiegał aż do ul. Żywieckiej, drugi wytyczono od skrzyżowania ul. Żywieckiej do ul. Pszczelnej, trzeci od ul. Pszczelnej do budowanej Trasy Łagiewnickiej, a czwarty od wspomnianej inwestycji do skrzyżowania z ulicą Brożka.

Łukasz Szewczyk informuje, że w ramach inwestycji zostanie wybudowane 2,7 kilometra drogi, po jednym pasie ruchu w każdą ze stron. – Ulica powstanie w niedużej odległości od budowanego obecnie osiedla komunalnego Przyzby-Zalesie, a także od wybudowanego przed kilku laty osiedla komunalnego Magnolia – wyjaśnia dyrektor ZIM.

Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. W ramach zadania powstaną również chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna: odwodnienie, oświetlenie, kanalizacja czy ciepłociąg.

– Planujemy w pierwszej połowie przyszłego roku rozpisanie przetargu na przeprowadzenie prac – podkreśla dyrektor Łukasz Szewczyk.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki Swoszowice
comments powered by Disqus